Intézkedés jogi képviseletről

A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező. A cégiratok vagy közok- iratba foglalva vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratként alkalmasak a be- jegyzésre. Az okiratszerkesztést végző ügyvédi irodában tényvázlat felvételére és jogi kioktatásra kerül sor, elkészül a létesítő okirat, az aláírásminta, a cégbejegyzési kérelem és az egyéb szükséges iratok. Az okiratok aláírásánál valamennyi tagnak személyesen meg kell jelennie az ügyvédi irodában, a személyi azonosítást lehe- tővé tévő okmányaikkal (személyi azonosító igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, a vezető tisztségviselő esetében adókártya is).