A legelterjedtebb vállalkozási formák

2018-06-27 16:34:16

A vállalkozás sikere nagyrészt múlhat azon, hogy a vállalkozó a megfelelő vállalkozási formát választotta-e, és kellő információval rendelkezik-e a vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges intézkedésekről, eljárásokról, időben eleget tesz-e az adó- és számviteli kötelezettségeknek. A vállalkozások alapítási és működési technikai kérdéseiben való jártasság segíti a gyors és jogszerű piaci megjelenést.

A leggyakoribb vállalkozási formák között van az egyéni vállalkozás, valamint a jogi személyiséggel rendelkező korlátolt felelősségű társaság és betéti társaság.

Az egyéni vállalkozás jogilag a legegyszerűbb vállalkozási forma. Az egyéni vállalkozó felelőssége korlátlan, ezért a teljes magánvagyonával felel a tevékenységéből adódó kötelezettségekért. Az egyéni vállalkozás létesítése és megszüntetése kevésbé kötött, kis tőkeráfordítással, viszonylag gyorsan és egyszerűen létrehozható.

A korlátolt felelősségű társaság (Kft.) és a betéti társaság (Bt.) jogi személynek minősülő gazdasági társaság. A kis- és középvállalkozások kedvelt társasági formái. A társaság kötelezettségeiért a cég saját tőkéjén felül alapesetben egyik tag sem, Bt. esetégen csak a beltag felel a magánvagyonával. A tagok felelőssége ugyanis csak a vagyoni hozzájárulás befizetésére, Kft-nél a kikötött egyéb mellékszolgáltatásokra (a tag személyes közreműködése a társaság tevékenységében ellenszolgáltatás fejében) és a pótbefizetésekre (a veszteségek fedezésére szolgáló fizetési kötelezettség) terjed ki. Azok a tagok felelnek korlátlanul és egyetemlegesen a társasággal szemben, akik a társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan sértő határozatukkal kárt okoztak. Ugyancsak felel a megszűnt társaság tartozásaiért az a tag, aki a társaság elkülönült jogi személyiségével, illetőleg saját korlátolt felelősségével visszaélt.