Vállalkozások alapításához, működtetéséhez kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye

2018-06-27 16:34:16
 • Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006. december 12-i 2006/123/EK IRÁNYELVE a belső piaci szolgáltatásokról

 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 • 2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

 • 65/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

 • 66/2009. (XII.17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

 • 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról

 • 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

 • 22/2006. (V.18) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról

 • 25/2006. (V.18.) IM rendelet az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben

 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

 • 2007. évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről

 • 2000. évi C. törvény a számvitelről

 • 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

 • 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

 • 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

 • 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

 • 1990. évi C. törvény a helyi adókról

 • 21/2006. (V. 18.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

 • 2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

 • 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról

 • 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről (Tbj.)

 • 195/1997. (XI. 5.) Kormányrendelet a Tbj. végrehajtásáról

 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (Tny.)

 • 168/1997. (X. 6.) Kormányrendelet a Tny. végrehajtásáról

 • 2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

 • 2010. évi XC. törvény az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, ill. módosításáról

 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

 • 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 • 2007. évi CXXVI. törvény az egyes adótörvények módosításáról

 • 280/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet a gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásának figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkenő tétel számításáról

 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről

 • 2013. évi XXXVII. törvény az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

 • 2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

 • 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról